fbpx

Sansemotoriske udfordringer?

Jeg hjælper børn med sansemotoriske udfordringer med ergoterapi tilrettet dit barn.

Sansemotoriske udfordringer kan være mange ting, og oftest kommer de til udtryk gennem barnets adfærd, som er mere ekstrem end andre børns adfærd, børneergoterapeutiske undersøgelser kan hjælpe med af dække dit barns styrker, og der hvor vi kan hjælpe.

Sansemotoriske udfordringer kan både være børn som er udadreagerende, svagt reagerende, usikre motorisk, lydfølsomme og som fremstår uregulerede i dagligdagen.

Sansemotoriske øvelser styrker sansebearbejdning

Jeg er børneergoterapeut og arbejder med barnets sansemotoriske udvikling gennem sansebearbejdning.

Børns forudsætninger for at bearbejde, tolke og handle på sanseindtryk i deres hverdag, kan trænes gennem sansemotoriske lege og øvelser.

Nogle børn har et sansesystem som mistolker indtryk, og i hverdagen kommer det til udtryk som voldsomme udbrud, eller måske modsat, et barn der trækker sig fra hverdagen, fællesskaber og aktiviteter.

Primitive reflekser forstyrrer dens sansemotoriske udvikling

Nogle børn med sansemotoriske udfordringer har stadig aktive spædbarns reflekser, også kaldet de primitive reflekser.

Primitive er reflekser som barnet har i de første leveår, deres funktion er at kickstarte den motoriske udvikling hos barnet. De forskellige reflekser er ufrivillige reaktioner på ydre sansestimuli og de sættes i gang på hjernestamme niveau, altså den del af hjernen som styrer vores autonome responses, vejrtrækning, vågenhed, puls og så videre.

En refleks skal altså hjælpe kroppen videre, og så aftage når barnet har indlært sin næste milepæl.

Men for nogen sker dette ikke, og det kan have konsekvenser for vores nervesystem og for den sansemotoriske udvikling. I min klinik og mine behandlinger undersøger jeg altid børnene for om der også er aktive reflekser som skal trænes.

Sansemotoriske behandlinger er et samspil mellem forældre, børn og mig, og sammen arbejder vi mod en bedre hverdag for dit barn. 

Mistænker du Primitive reflekser hos dit barn, så er ergoterapi måske det i har brug for?

sansemotorisk træning

Tegn på sansemotoriske udfordringer

  • Kropslig uro, der forstyrrer barnet i hverdagen
  • Koncentrationsbesvær, hvor barnet hele tiden forstyrres af andre
  • Sensitivitet overfor tøj, især syninger, labels og elastikker
  • Sensitivitet overfor lyd, hjøje lyde eller pludselige lyde medfører voldsomme reaktioner
  • Overreaktioner på uforudsete hændelser
  • Vil ikke berøres og reagerer voldsomt på at folk rør ved barnet
  • overreaktion på at miste balancen, eller generelt afholdende fra motoriske aktiviteter
  • Ingen eller lille respons på omgivelserne
  • Distræt, klodset og fraværende
  • Taler højt, råber, og holder sig for ørene – nogle gange samtidig

Sansemotorisk træning og
primitive reflekser

Jeg tilbyder en sansemotoriske udredning og behandling af dit barn. En del af den sansemotoriske behandling består i træning af hjernes evne til at sansebearbejde korrekt.
Når vi starter den sansemotoriske behandling vil vi først tage en gennemgående snak om dit barns sansemotoriske udfordring, og ikke mindst dit barns sansemotoriske, sociale og mentale styrker. jeg vil lave små lege og tests med dit barns som viser mig et klarere billede af dit barns sansemotoriske udfordringer og styrker, og jeg vil have konkrete tests at genteste senere, så vi hele tiden kan tracke jeres udvikling. 

Jeg tilbyder som tillæg til den sansemotoriske træning og behandling, en lydterapi som hedder Safe and Sound Protocol (SSP). Denne lydterapi har til formål at hjælpe barnets nervesystem til at slappe af og blive åben og modtagelig for den sansemotoriske behandling.SSP er en valideret behandlingsform brugt over hele verden , og udspringer fra teori om Vagus nerven, og hvordan stimulering af Vagus nerven, beroliger vores nervesystem og grounder vores hjerne.

Sansemotorik, lydterapi
sansemotorisk træning

Mange oplever at deres børn overreagerer i dagligdagen. Det kan være et barn der slår ud efter andre hvis de kommer for tæt på, eller hvis der er pludselige høje lyde. Det kan være børn der trækker sig eller gemmer sig hvis vi stiller krav til dem. Begge dele kan være tegn på sansemotoriske udfordringer.

Men, lad mig slå fast, når jeg skriver overreaktion, så er det hvad VI udefra ser og oplever det som. For barnet som HAR reaktionen er den tilpasset det barnet oplever, og det barnets hjerne afkoder.

Har vi et barn som har voldsomme reaktioner så er det fordi hjernen afkoder sanseindtrykkene som fare, og det kan vi hjælpe med. Vi kan gennem sansemotorisk træning styrke hjernens evne til at sansebearbejde “korrekt” eller mere hensigtsmæssigt. 

Lyder det som dit barn? 

Du kan booke en uforpligtende samtale her

Klientcentreret tilgang

Som ergoterapeut arbejder jeg ud fra den klientcentrerede tilgang. det betyder at jeg kigger på hver familie som den unikke enhed i er.

Vi tager direkte udgangspunkt i jeres hverdag og jeres udfordringer når vi starter et forløb.  

Undersøgelse

Undersøgelsen er et sæt motoriske lege og øvelser som jeg laver med jeres barn. 

Ud fra dem, mine generelle observationer og jeres fortællinger, ligges der en plan for det forløb der giver mening for jer og jeres barn.

det kan være hjemmeøvelser, det kan være yderligere undersøgelser.

Kaffe

Hvorfor er det vigtigt at nævne at der er kaffe?

Det er det fordi, det fortæller jer, at jeg ser jer som en familie der kommer her for hjælp.

I bliver tilbudt frisk barista kaffe når i kommer, og derefter starter vi behandlingen, undersøgelsen, samtalen

Kontakt

Jeg er til rådighed under hele jeres forløb. Både på mail, mobil og sms.

Har i spørgsmål, så skal i bare række ud og så tager vi dem. det er vigtigt at i er trygge i forløbet for at vi får den bedste succes ud af det.

Journalnotat

Som aut. ergoterapeut er jeg underlagt både service og sundhedsloven, og det betyder at jeg skriver journal for hver gang i har været her. hvor jeg noterer hvad vi har lavet, hvad jeg har set, og hvad den fremadrettede plan er.

Tidsperspektiv

Det tager tid at træne sansemotoriske udfordringer, især hvis der er aktive primitive reflekser med inde over.

vi tager det stille og roligt, så hjernen langsomt men sikkert får styrket de nye stier og får anlagt neurologiske motorveje.