fbpx

Primitive reflekser

Primitive er reflekser som barnet har i de første leveår, deres funktion er at kickstarte den motoriske udvikling hos barnet. De forskellige reflekser er ufrivillige reaktioner på ydre sansestimuli og de sættes i gang på hjernestamme niveau, altså den del af hjernen som styrer vores autonome responses, vejrtrækning, vågenhed, puls og så videre.

En refleks skal altså hjælpe kroppen videre, og så aftage når barnet har indlært sin næste milepæl.

Men for nogen sker dette ikke, og det kan have konsekvenser for vores nervesystem.

Mistænker du Primitive reflekser hos dit barn?

Sansemotorisk udvikling

Udover primitive reflekser, så arbejder jeg med sansebearbejdning og børns forudsætninger for at bearbejde, tolke og handle på sanseindtryk.

Nogle børn har et sansesystem som mistolker indtryk, og i hverdagen kommer det til udtryk som voldsomme udbrud, eller måske modsat, et barn der trækker sig fra hverdagen, fællesskaber og aktiviteter.

Vi ergoterapeuter kan hjælpe, vi arbejder emd sansesystemerne og gennem målrettet træning i lege, så hjælper vi hjernen til at få styr på og bearbejde bedre end før

Sansemotorisk træning og
primitive reflekser

Jeg tilbyder sansemotoriske udredning og træning af dit barn. En del af den træning involverer en afklaring og testning af, om dit barn fortsat har aktive primitive reflekser, som ligger og forstyrrer deres nervesystem.
Tests og undersøgelser er hyggelige små lege, hvor jeg sammen med dit barn laver øvelser og ud fra dem danner mig et overblik over dit barns udfordringer.
Vi har naturligvis også en snak om hvilke udfordringer i møder i hverdagen.

Tegn på sansemotoriske udfordringer

  • Kropslig uro, der forstyrrer barnet i hverdagen
  • Koncentrationsbesvær, hvor barnet hele tiden forstyrres af andre
  • Sensitivitet overfor tøj, især syninger, labels og elastikker
  • Sensitivitet overfor lyd, hjøje lyde eller pludselige lyde medfører voldsomme reaktioner
  • Overreaktioner på uforudsete hændelser
  • Vil ikke berøres og reagerer voldsomt på at folk rør ved barnet
  • overreaktion på at miste balancen, eller generelt afholdende fra motoriske aktiviteter
  • Ingen eller lille respons på omgivelserne
  • Distræt, klodset og fraværende
  • Taler højt, råber, og holder sig for ørene – nogle gange samtidig

Lad mig slå fast, når jeg skriver overreaktion, så er det hvad VI udefra ser og oplever det som. For barnet som HAR reaktionen er den tilpasset det barnet oplever, og det barnets hjerne afkoder.

Har vi et barn som har voldsomme reaktioner så er det fordi hjernen afkoder sanseindtrykkene som fare, og det kan vi hjælpe med. Vi kan gennem sanseintegrations træning styrke hjernens evne til at sansebearbejde “korrekt” eller mere hensigtsmæssigt. 

Lyder det som dit barn? 

Du kan booke en uforpligtende samtale her

Klientcentreret tilgang

Som ergoterapeut arbejder jeg ud fra den klientcentrerede tilgang. det betyder at jeg kigger på hver familie som den unikke enhed i er.

Vi tager direkte udgangspunkt i jeres hverdag og jeres udfordringer når vi starter et forløb.  

Undersøgelse

Undersøgelsen er et sæt motoriske lege og øvelser som jeg laver med jeres barn. 

Ud fra dem, mine generelle observationer og jeres fortællinger, ligges der en plan for det forløb der giver mening for jer og jeres barn.

det kan være hjemmeøvelser, det kan være yderligere undersøgelser.

Kaffe

Hvorfor er det vigtigt at nævne at der er kaffe?

Det er det fordi, det fortæller jer, at jeg ser jer som en familie der kommer her for hjælp.

I bliver tilbudt frisk barista kaffe når i kommer, og derefter starter vi behandlingen, undersøgelsen, samtalen

Kontakt

Jeg er til rådighed under hele jeres forløb. Både på mail, mobil og sms.

Har i spørgsmål, så skal i bare række ud og så tager vi dem. det er vigtigt at i er trygge i forløbet for at vi får den bedste succes ud af det.

Journalnotat

Som aut. ergoterapeut er jeg underlagt både service og sundhedsloven, og det betyder at jeg skriver journal for hver gang i har været her. hvor jeg noterer hvad vi har lavet, hvad jeg har set, og hvad den fremadrettede plan er.

Tidsperspektiv

Det tager tid at træne sansemotoriske udfordringer, især hvis der er aktive primitive reflekser med inde over.

vi tager det stille og roligt, så hjernen langsomt men sikkert får styrket de nye stier og får anlagt neurologiske motorveje.