fbpx
sansemotorisk udvikling

Sansemotorik – Hvad er det?

Den sansemotorisk udvikling er hjernens udvikling, hjernen udvikles nemlig igennem de sanseindtryk den får, fra kroppen og omgivelserne.

En gang snakkede man om motorisk udvikling, og så snakkede man om sanserne, to ting der var hver for sig.

heldigvis er vi blevet klogere og Idag snakker vi om sansemotorisk udvikling – for det ene kan ikke ske uden det andet.

Sansemotorik styrker dit barn neurologiske fundament for sansebearbejdning og du kan træne det!

Når vi bruger kroppen, modtager hjernen et væld af indtryk fra muskler, led, balancesans, omgivelserne og meget mere. Hvert input som stryger til hjernen medbringer lidt fedtstof, som nærer hjernen og hjælper den til at holde sig smidig og stærk.

Sansemotoriske udvikling styrkes gennem leg

Du kan styrke dit barns neurologiske fundament

Når vi allerede tidligt er bevidste om hvordan vores sanser bearbejdes, og har betydning for vores hverdag, kan vi målrette vores lege for vores børn, så deres fundament bliver stærkest muligt.

Det er også dette der er mit hovedfokus på mine sansemotoriske hold, nemlig at give jer en masse viden så i kan give jeres barn de bedst mulige forudsætninger for den at understøtte den sansemotoriske udvikling

Sansemotoriske udfordringer

Sansemotoriske udfordringer og sanseintegrationsintegrations behandling hører sammen. Sanseintegration handler nemlig om at hjælpe hjernen, til at afkode sanseindtryk korrekt. Ved sansemotoriske udfordringer ses der ofte en bagvedliggende sansebearbejdning som slår fejl. Når hjernen enten afkoder indtryk forkert, eller for lidt, så kan den ikke sende det korrekte signal afsted til kroppen. Ligeledes ved vi at børn med sansemotoriske udfordringer, ofte har et stresset nervesystem.

Børn eller voksne med sansemotoriske udfordringer, er oftest de børn som bliver betragtet som værende klodsede. nogle har svært ved at koncentrere sig eller sidde stille. Børn som larmer, børn som har en adfærd der falder uden for normalen. Dem der oftest får hjælp, er de børn der er udadreagerende. Derfor er det endnu vigtigere at have fokus på at andre adfærdsmønstre også kan skyldes en sansemotorisk udfordring.

Det er børn som oftest kan og vil hjælpes, hvis de får tilbudt den rigtige hjælp.

“Det er ofte børn som gerne vil hjælpes, når først de bliver set og forstået, og det er vores ansvar som de voksne at forstå børnene omkring os”

– Ann Helene Kristensen

Her vil jeg holde fokus på sansemotorikken, og vil fokusere mere på sanseintegration i et senere oplæg. der er skrevet tykke bøger om emnet af en årsag 😉

En af dem vil jeg gerne anbefale, nemlig Sansemotorik og samspil af Connie Nissen som kan købes her

den sansemotoriske udvikling
sansemotoriske bolde

De kropslige sanser

Sansemotoriske udfordringer knytter sig oftest til de kropslige/primære sanser. Vores balancesans, berøringssans, muskel-led sans og syns-sansen. Det er et komplekst system, at forstå hvorfor sansemotoriske udfordringer opstår. Fagpersoner, som ergoterapeuter og fysioterapeuter, har videreuddannet sig indenfor sansemotorik og sanseintegration, og bruger gennemtestede og standardiserede undersøgelsesredskaber i deres undersøgelse. Vi undersøger og kortlægger ikke kun hvordan men også hvorfor der sker en fejlslutning.

Der er nemlig stor forskel på at være motorisk urolig fordi man er sansesøgende eller har nedsat registrering af sanseindtryk, to MEGET forskellige træninger og sanseprofiler, men det kan være meget lignende symptomer.

Behandling af sansemotoriske udfordringer

Hos Baby-steps behandler jeg ofte børn med sanseintegrations vanskeligheder, eller sansemotoriske udfordringer. Ofte er det børn som ikke trives i hverdagen, børn som trækker sig fra larm, og generelt trækker sig ind i sig selv. Det er ofte børn omkring skolestart som opfanges, og kommer hos mig, men også yngre børn.

En sansemotorisk undersøgelse kan bestå af:

  • en sanseprofil af typen SPM – Sensory Processing Measurement
  • Samtaler med jer forældre, fagfolk og øvrige relevante personer omkring barnet
  • Relevante standardiserede test af sansemotoriske færdigheder og sanseintegration.
  • Observationer af barnet/den unge i leg og aktivitet, samt i skole eller institutions miljø

Hvis dit barn ikke trives i hverdagen så kontakt en relevant fagperson nær dig. Du er også velkommen til at kontakte mig, så tager vi en uforpligtende samtale om dit barn og jeres behov.

Hvad kan du selv gøre?

Vi giver vores børn det bedste udgangspunkt, hvis vi allerede tidligt i deres liv, får startet nogle gode vaner om at stimulere sanserne. Fra spædbarn er det vores job et tilføre stimuli til deres systemer. Når de bliver større og mere sansemotorisk udviklede og selv søger ud, er det vores job at understøtte og motivere.

Jeg kan ikke sidde her og love at dit ALDRIG vil udvikle en sanseintegrations dysfunktion, hvis du gør sådan her. For sådan fungere det ikke, og derfor er det heller ALDRIG din skyld.

Her får du et par sanselige sanselege som styrker barnets sansebearbejdning

  • Tumletoppen – klassikeren fra forevigt, nogle ting er bare kommet for at blive fordi det virker!
  • Sansebolde i forskellige farver og størrelser. Det er med til at danne barnets første erfaringer, og bliver fundament for fremtidig afkodning af lignende overflader
  • Massagebolden – brug den på hele barnets krop, og hjælp dem til at definere deres kropsafgrænsning.
  • Løbecyklen skal altså nævnes her! så snart dit barn kan gå stabilt, anbefaler jeg at tilbyde dem den første lille firhjulede løbecykel, og når de bliver lidt større, og kan håndtere de fire hjul, så skift den ud med en større udfordring.

Tags:

Comments are closed